School of Earth and Space Sciences, Peking University
Peking University
    Home     About us      Administration      Departments      Faculty      Academic      News & Events      Contact us      Links     
  Administration
 
Administration of school
CPC Committee members of school
Academic Committee
Academic Degrees Committee
Education Steering Committee
 
  Administration of school
Honorary dean: CHEN Yuntai 62767025 Yifu Building No.2 , Room 3219 chenyt@public.bta.net.cn
Dean: PAN Mao 62751146 Yifu Building No.2 , Room 3220 panmao@pku.edu.cn
Associate dean: ZHANG Lifei 62754162 Yifu Building No.2 , Room 3216 lfzhang@pku.edu.cn
Associate dean: QIN Qiming 62754674 Yifu Building No.2 , Room 3211 qmqin@pku.edu.cn
Associate dean: HUANG Qinghua 62754057 Yifu Building No.2 , Room 3215 huangq@pku.edu.cn
Associate dean: ZHANG Feizhou 62753281 Building of Remote Sensing , Room 208 zhangfz@pku.edu.cn
Assistant to the dean: LIU Jianbo 62754151 Yifu Building No.2 , Room 3423 jbliu@pku.edu.cn
Assistant to the dean: WANG Yanbin 62754901 Building of Natural Sciences No.2 , Room 2811 ybwang@pku.edu.cn
  CPC Committee members of school
Secretary of CPC Committee: SONG Zhenqing 62759004 Yifu Building No.2 , Room 3208 zqsong@pku.edu.cn
Deputy secretary of CPC Committee: FU Suiyan 62767194 North Physics Building, Room 418 suiyanfu@pku.edu.cn
Deputy secretary of CPC Committee: YU Chaomei 62755284 Yifu Building No.2 , Room 3215 cmyu@pku.edu.cn
  Academic Committee
Director:
CHEN Yuntai
Associate director:
PAN Mao
Commissioners: (Sorting by name)
 
BAI Zhiqiang CHEN Xiuwan CHEN Yongshun FANG yu
GAO Keqin HAN Baofu HUANG Qinghua LU Anhuai
MA Zongjin QIN Qiming SONG Zhenqing TONG Qingxi
TU Chuanyi ZHANG Lifei ZHENG Haifei
  Academic Degrees Committee
Director:
TU Chuanyi
Associate directors:
QIN Qiming ZHANG Lifei
Commissioners: (Sorting by name)
 
FU Suiyan HUANG Qinghua HU Tianyue LIU Shuwen
LU Anhuai MA Xueping WEI Chunjing WU Tairan
ZENG Qiming
  Education Steering Committee
Director:
YE Danian
Associate directors:
QIN Qiming ZHANG Lifei
Secretary:
LIU Jianbo
Commissioners: (Sorting by name)
 
CHEN Hongfei HU Tianyue PAN Mao SONG Zhenqing
SUN Yuanlin WEI Chunjing ZENG Qiming ZHANG Jinjiang
ZHU Yongfeng
Address: Yifu NO.2 Buliding(New Geology Building),Peking University
Tel: 86-10-62751150,Fax: 86-10-62751150
School of Earth and Space Sciences, Peking University. All Right reserved.